Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Anadolu Teke Dikeni (Lycium Anatolicum A. Baytop & R. Mill) Çalısının Yem Değeri

Türkiye bünyesindeki 167 familya, 1320 cins ve 9996 tur ile bitki türlerinin çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Dünya’daki 7 adet biyo-coğrafi bölgelerden ucu (Akdeniz, Avrupa-Sibirya, İran-Turan) Türkiye de bulunmaktadır. Türkiye florasının endemizm oranı % 31.8 olup, her yıl çok sayıda tur buna eklenmektedir.

Lycium cinsi dünyada sıcak bölgelerdeki kurak ve yarı kurak çevre şartlarında geniş bir şekilde yetiştiği veya yetiştirildiği bilinmektedir. Türkiye’de yetişen 7 Lycium türü içerisinde endemik tek tür olan Anadolu Teke Dikeni [Lycium anatolicum A. Baytop& R. Mill ‘in (Fam. Solanaceae)], İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yayılış göstermektedir. Yapılan bir çalışmada L.anatolicum A. Baytop& R. Mill bitkisinin Ürgüp-Nevşehir yöresinde Türk halk hekimliği bitkileri içerisinde egzama tedavisinde kullanıldığı belirtilmektedir. Bu araştırma, Ankara ve Konya lokasyonlarında yetişen Anadolu Teke Dikeninin yem değerini ortaya koymak ve bitkinin önemi konusunda bilim dünyasına farkındalık kazandırmak amacı ile yapılmıştır.

Söz konusu bitkinin çoğaltılarak özellikle kurak ve yarı kurak (marjinal) alanlarda yapılacak çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmaları başta olmak üzere, mera hayvancılığı için yem bitkisi, arıcılığa katkı, karbon tutulumu, yaban hayatına barınak ve yiyecek temin edilmesi vb. faydalar sağlanabilecektir.

 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ucbad/issue/69288/971572

Anadolu Teke Dikeni (Lycium Anatolicum).pdf