Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Durum Değerlendirmesi, Projeksiyonlar ve Etki

Kuraklık her zaman insanlığın cefa çekmesine sebep olmuştur. Güney ve Doğu Afrika’da, Orta Amerika ve Karayipler ’in büyük bir kısmı ve Asya-Pasifik bölümünde yaşanan kuraklık bize bunu açık bir şekilde göstermektedir. Aynı zamanda kabul edilen bir diğer gerçekte; kuraklığın tarımsal üretime ve hayvancılığa verdiği zarardır. Günümüzde kuraklık; enerji, ulaşım, sağlık ve diğer sektörlere verdiği dolaylı etkilerle de tanımlanmaktadır.

 Yaşanan kuraklıklar dünya ekonomisi için milyarlara mal oluş, milyonlarca insan içinde daha iyi ekonomik şartlara sahip olmak için göç etmek zorunda bırakmıştır. Yaşanan etkilere ilaveten; kuraklığın, insan güvenliği ve yaşanan çatışmalara negatif etkisi de çok açıktır. 

Örneğin; 2006 ve 2010 yılları arasında Suriye’de yaşanan uzatmalı kuraklık, Avrupa’ya yapılan göçün sebeplerinden biridir. Bu olayın bir benzeri de Afrika’da yaşanmaktadır. 2015 yılı yüzyıldan fazladır kaydedilen en kurak ve sıcak yıl olmuştur. 

El-Nino hava olayı tüm dünya genelinde daha kötü kuraklık koşullarını hâkim kılmıştır. Birçok ülke kendisini hayvancılık ve tarımda karşılaştığı kayıplar yüzünden yaygın ve güçlü bir kuraklığın etkisi altında olduğunu beyan ederken diğer topluluklarda ağır yağışlar ve çok sayıda ki sellerle yüzleşmektedir.  

Her ne kadar El-Nino olayı azalıyor ve bu hava dalgası gibi gözükse de, kötü hava olayları ve kuraklık tekrar geri dönecektir.

Orijinal metni: 2016_Drought_ENG.pdf