Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Kurak Alan Biyomlarında Ormanların Kapladığı Alan

Kurak alan biyomları, Dünya yüzeyinin beşte ikisini kaplamaktadır, ancak ne kadarının orman alanlarında olduğu konusunda belirsizlikler mevcuttur. Bu makalede, kurak alan biyomlarının küresel çapta orman alanlarını içerisinde kalan kısmının, Google Earth ortamında mevcut (i) çok yüksek mekânsal çözünürlüklü ve (ii) çok yüksek zamansal çözünürlüklü uydu görüntülerinden oluşan geniş veri tabanları üzerinden foto-yorumlama yaklaşımıyla 210.000 adet 0,5 hektar örnek alanda yapılan analizler doğrultusunda belirlenen tahmini alanını ortaya konulmaktadır.

Çalışmada, 2015 yılında 1327 milyon hektar kurak alanda %10’un üzerinde ağaç örtüsü olduğu; 1079 milyon hektarda ise ormanların bulunduğunu göstermektedir. Tahminler daha önceki tahminlerin %40 ila %47 oranında üzerinde olup, bu farklılık daha önce tespit edilmemiş 467 milyon hektar ormana karşılık gelmektedir. Bu durum, güncel küresel orman örtüsü tahminlerini en az %9 oranında yükseltmektedir.

Makale; "The extent of forest in dryland biomes". İndirmek için: 

https://www.researchgate.net/publication/316870277_The_extent_of_forest_in_dryland_biomes