Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Küresel Bir Hedef; Arazi Tahribatının Dengelenmesi

Arazi tahribatının dengelenmesi (ATD) basit bir fikir ancak güçlü bir araçtır. Yani; sahip olduğumuz araziyi daha iyi yöneterek, bozulmuş arazilerimizi iyileştirip tekrar kazanarak hem gıda güvenliğini hemde üretken kaynakları korumayı başarmış oluruz. Bu; milyonlar için ekonomik sosyal ve politik dirençliliğin güvence altına alınmasıdır. Bu fırsatın ve dirençliliğin kazanılması birçok küresel probleme stabillik getirir. Bu tüm dünya için hayati önem taşıyan bir hedef ve akıllıca bir yatırım seçeneğidir. 

Arazi tahribatının dengelemesi fikri Küresel Süründürülebilir kalkınma Hedefleri ile bütünleştirilmiştir (bknz;http://www.globalgoals.org/global-goals/life-on-land/ ). UNCCD ve Küresel Mekanizma ATD konseptini 2030’a kadar gerçekleştirmek için birlikte sıkı bir çalışma içerisindedir.  

ATD hedefleri pratik araçlara dönüştürülecek ve bir rehber hazırlanıp UNCCD tarafından tüm taraflar ve diğer işbirlikçilere sunulacaktır. Hedefimiz pratik uygulama projelerinin sağlam adımlarla bir araya getirerek yereldeki ve özellikle LDN hedeflerini belirlemede gönüllü olan ülkelerdeki pozitif somut değişiklikleri görmektir. Dünya genelindeki; gerçek arazi meseleleri arasında bir sinerji oluşturmak için çalışıyoruz. Küresel seviyede ATD hesaplanması yapmak için yaygın göstergeler kullanılabilir. Bunlar; arazi örtüsü, arazi verimliliği ve karbon toprak üstü ve altı stokudur. 

Bir ortaklık oluşturulmaktadır, böylece bu etki ve süreç; arazinin daha etkin kullanımının planlanması, karar alınması ve UNCCD, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD), İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) ve diğer küresel süreçler altında raporlama yapılması kolayca anlaşılabilir ve görünür kılmaktadır. 

Temel hatların oluşturulması, daha sonrasında sürecin hesaplanması; işletim yatırımı, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, sağlıklı karasal ekosistemleri sunmak açısından temel meselelerdir. 

Arazi Tahribatının Dengelenmesi hedefine ulaşmak ve 2030’a kadar yıllık 12 milyon hektar bozulmuş araziyi iyileştirmek, kesinlikle yeni bir iklim anlaşmasını getirecektir. Şuana kadar, 103 paydaş arazi kullanım sektörü, göçe ve iklim değişikliğine uyuma dâhil diğer sektörleri de kapsayan INDC raporlarını beyan etmiştir. 

2016 yılında Marakeş’de gerçekleşecek olan COP22’de, UNCCD; toprağın ve arazinin birer karbon havuzu rolü olduğunun altını çizecek ve ATD’ nin iklim değişikliğine uyum hususundaki önemini tekrar vurgulamak için çalışmalar yapacaktır.


https://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/2016_UNCCD_Biennium_brochure