Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Küresel Kum ve Toz Fırtınası Değerlendirmesi

?Her yıl tahmini 2.000 milyon ton toz atmosferere yayılır. Bunun birçoğu Dünyada ki biyokimyasal döngülerin bir parçası olmakla birlikte, önemli bir kısmı insan kaynaklı özellikle sürdürülebilir olmayan toprak ve su yönetimi gibi faktörler tarafından oluşturulur. 

Kurak ve yarı kurak alanlarda gevşek kuru toprak yüzeylerinin ve kuvvetli rüzgârların birleşmesinden kaynaklanan büyük toz ve kum fırtınaları, insan sağlığı, tarım arazileri, altyapı ve ulaşım için zararlıdır. Bununla birlikte, toz ve kum fırtınalarının şiddeti ve sıklığının artıp artmadığı ve ne kadarının insan kaynaklığı olduğu konusunda önemli bir belirsizlik söz konusudur. 

Politika yapıcılar ve diğer paydaşların kum ve toz fırtınaları (SDS) nin etkilerini azaltmak, insan sağlığı üzerindeki etkisini yok etmek, SDS’lerin sıklığını düşürmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadır. 

Bu Küresel Değerlendirme bizim anlayışımızı geliştirecek, iyi bilinen SDS yan etkilerinin bilimle sentezlenmiş çok önem arz eden bir çalışmadır. Bu çalışma SDS’nin azaltımı ve engellenmesi için bilinen en güncel bilgilerin özetidir.

Bu;

• Kum ve toz fırtınalarına karşılık vermek, 

• Sektörler arası sinerji ve bütünleşik eylemler yapmak,  

• Ve küresel enstitüler arasındaki işbirliklerini güçlendirmek için yapılan konsolide ve koordineli bir küresel politika raporudur. 

Bu tedbirler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi başarısı için bütünleyici özelliği taşımaktadır. Bunlar toplum sağlığı, daha yaşanılabilir ilçe ve şehirler ve sürdürülebilir kırsal alanların gelişmesinde de etkindir. Bunlar aynı zamanda; iklim değişikliği ile mücadeleye, okyanusları korumaya, karasal ekosistemi korumaya ve böylelikle fakirlikle mücadele edip ekonomik büyümeye dahi yardımcı olabilir. 

Politika yapıcılar için çok önemli sorularda dâhildir:

• Son on yılda kum fırtınaları daha kötü bir hal mi aldı?

 • Kum ve toz fırtınaları insan faaliyetlerini ne derecede etkilemektedir?

• Etkilerinden ve oluşumundan korunmak ve engellemek için yapılması gerekenler nelerdir?

Bu çalışma yukarıda ki soruları gün yüzüne çıkarmak için yapılmış en son bilimsel delildir.

Global_assessment_of_sand_and_dust_storms-2016.pdf