Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Küresel Toprak Haftası

?Avrupa toprak bilimi insanları Küresel Toprak Haftası için Mayıs 2017 tarihinde Berlin'de toplandı. Program “2030 Gündemindeki Gıda ve Topraklar” temasıyla yapıldı. Program 4 ülkenin hükümetler arası kuruluşları, akademik organizasyonları ve sivil toplum ağlarından oluşan 22 ortak tarafından ortaklaşa yapıldığı ifade ediliyor. Program için www.globalsoilweek.org web adresi ziyaret edilebilir.

Avrupa'da ve dünyadaki toprakların sürdürülebilirliğine dikkat çekmeye çalışan bir konferanstır. Bu Konferans notlarında Avrupa’nın ve dünyanın topraklarıyla ilgili bazı notlar sunmaktadır.

Avrupa'daki toprak kalitesi bozulmaktadır. Toprakla sağlıklı bir çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ne ulaşma konusunda toprağın önemini göz ardı etmek için ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Tüm Avrupa topraklarının yaklaşık % 22'si su ve rüzgâr erozyonundan etkilenmektedir. Avrupa'daki mineral toprakların yaklaşık% 45'i organik karbon içeriği düşük veya çok düşüktür ve Avrupa alt katmanlarının yaklaşık% 32-36'sında sıkıştırma duyarlılığı yüksek veya çok yüksektir.

Topraklar topluma birçok önemli hizmet sunmaktadır: Su Ve Besin Döngüsü Düzenlemesi; Gıda Üretimi; İnşaat İçin Bir Temel Kaynak; Çok Sayıda Türün Yaşam Alanı; Karbon Depolama Ve Saklanma… vb. Bu hizmetlerin verilmesi için toprağın sağlıklı olması gerekmektedir. Birçok tarım ve ormancılık faaliyetinin sağlıklı toprakla mümkün olacağını belirtmek gerekir. Toprak üzerinde kişisel çıkarlar, toprakların anlaşılamaması, izlenememesi, yeterli politikalardan yoksun olması gibi sebeplerle daha da durumu vahim hale getirmektedir.

Avrupa Çevre Politikası Enstitüsü tarafından yayımlanan bu makale ve diğerlerine ilgili web sayfasından ulaşabilirsiniz.

https://ieep.eu/news/a-wheelbarrow-of-soil