Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
UNCCD

BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 17 Haziran 1994 yılında Paris’te kabul edilmiştir. Sözleşme 115 ülkenin imzalamasıyla 26 Aralık 1996’da yürürlüğe girmiştir. Bugüne kadar 195 ülke ve Avrupa Birliği sözleşmeye taraftır.

Ülkemiz, 11 Şubat 1998 tarih ve 23258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4340 sayılı Yasa ile sözleşmeye taraf olmuştur. Sözleşme;  40 maddeden oluşmakta, özelikle Afrika ülkelerindeki çölleşme sorunundan hareketle global düzeyde bu sorunun tespiti ve çözüm yollarının bulunması için ortak hareketi öngörmekte ve ülkeleri 5 ayrı EK ile sınıflandırmaktadır. Türkiye, Kuzey Akdeniz Ülkeleri (EK-IV) içerisinde yer almaktadır.

UNCCD Bilgi Notu.docx

COP 12 ANKARA

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı 12-24 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. COP 12’nin dönem başkanlığı iki yıl süre ile Türkiye tarafından yürütülmüştür. Bu süre zarfında UNCCD 2008-2018 yıllarını kapsayan “UNCCD 10 Yıllık Strateji Belgesi”ni yenileyecektir. UNCCD’nin yeni stratejisi Türkiye’nin COP Başkanlığı döneminde yenilenmiştir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ

12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

16-27 Eylül 2013 tarihlerinde Namibya’nın başkenti Windhoek’da düzenlenen 11. Taraflar Konferansında (COP 11), 2015 yılında 12. Taraflar konferansı (COP 12)’nın Türkiye’de yapılmasına karar verilmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin Kuzey Akdeniz Bölgesi Bölgesel Koordinasyon Birimine ev sahipliği yapabileceği önerisi de Namibya’da düzenlenen 11. Taraflar konferansında karara bağlanmıştır.

23-27 Mart 2015 tarihlerinde Almanya’nın Bonn kentinde düzenlenen 13. CRIC Oturumun sonunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA ile BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UNCCD İcra Direktörü Monique Barbut, Ekim 2015’te Ankara’da gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Taraflar Konferansı Ev Sahibi Ülke Anlaşmasını imzalamıştır.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı 12-24 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Taraflar Konferansı (COP) toplantılarında iki adet açılış yapılmaktadır:

1-  Konferansın ilk günü ev sahibi ülke bakanı tarafından açılış yapılmakta ve ev sahibi ülke bakanı iki yıl süre ile COP başkanı olarak seçilmektedir.

2- İkinci hafta yapılacak Bakanlar toplantısının açılışı Başbakan ya da Cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır.

Taraflar Konferansı (COP)” süresince yapılan oturumlar aşağıda yer almaktadır. :

·         Genel Kurul (COW),

·         Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST),

·         Sözleşmenin Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi Komitesi (CRIC),

·         Bakanlar toplantısı,

·         Parlamenterler toplantısı,

·         Bölgesel Gruplar,

·         BM Siyasi Bölge Grupları,

·         STK toplantıları,

·         RIO Sözleşmeleri Ortak Toplantısı     

·         Yan toplantılar,

·         Sürdürülebilir Yönetimi Expo’su (Armada Otopark Alanında)

·         İş Forumu

UNCCD tarafından koordine edilecek “Yan Etkinlikler” dışında, Orman ve Su İşleri Bakanlığına tahsis edilen yine Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezinde “Türk Yan Etkinlik Salonu ve Gordion Oditoryum”nda Ülkemiz öncelikleri çerçevesinde sempozyumlar, yan etkinlikler ve sunumlar tertip edilmiştir.

Konferans süresince Orman ve Su İşleri Bakanlığı, UNCCD, Türkiye Fotoğraf Sanatı Kurumu ve FİAP Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile birlikte düzenlenmekte olan Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçları sergilenmiştir.

COP 12’nin Önemi

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin 12. Taraflar Konferansı oldukça önem arz etmektedir. COP 12’nin dönem başkanlığı iki yıl süre ile Türkiye tarafından yürütülmüştür. Bu süre zarfında UNCCD 2008-2018 yıllarını kapsayan “UNCCD 10 Yıllık Strateji Belgesi”ni yenileyecektir. UNCCD’nin yeni stratejisi Türkiye’nin COP Başkanlığı döneminde yenilenmiştir.

COP 12’de, küresel ölçekte bir dizi kararlar alınmıştır. Alınan bu kararların sözleşmenin uygulanmasını olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Ayrıca çölleşme ile mücadele konusu sürdürülebilir kalkınma gündeminin önemli bir zaman kesitine denk gelmiştir. Eylül 2015 te kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDGs) 15. Maddesi olan “Ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, sürdürülebilir orman yönetimini teşvik etmek, çölleşme ile mücadele etmek, erozyonu ve bio çeşitlilik kaybını durdurmak” ile doğrudan ilişkilidir. COP 12 de alınan kararlarda bu hususun çölleşme ile mücadele faaliyetlerini destekleyici yönde etki yapacağı açıktır.

Türkiye çölleşme ile mücadele konusunda ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçekte yaptığı uygulamalar ile önde gelen ülkelerden biri konumundadır. Sözleşme sekretaryası tarafından da Türkiye'nin çölleşme ile mücadelede lider ülke olduğu pek çok toplantıda ifade edilmiştir.


COP Genel Bilgilendirme.docx