Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK

Natixis Yatırım Yönetimi şirketinin Sorumlu Yatırım kolu olan Mirova, geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNNCD) Küresel Mekanizması ile Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) pazarının detaylı incelemesini oluşturmak için işbirliği yapmıştır. Aynı zamanda, sürdürülebilir doğal sermaye çözümleri bulmaya odaklı çalışan yatırım danışmanlığı şirketi Bonterra Partners’ın uzmanlığından da yararlanılmıştır. 

Araştırmaların sonucunda hazırlanan “Arazi Tahribatının Dengelenmesi Pazarının Kapıları Açılıyor” başlıklı çalışma 6 Haziran 2016 tarihinde yayınlanmıştır. Yine aynı gün, Londra’da düzenlenen, finans uzmanlarına sürdürülebilir doğaya yönelik yatırımların geleceğini keşfetme açısından eşsiz bir platform sunmayı hedefleyen ve uluslararası çapta tanınan Global Landscape Forum (Küresel Peyzaj Forumu) ‘da tanıtılmıştır.

Küresel Mekanizma Genel Direktörü Markus Repnik, “mihenk taşı niteliğindeki bu araştırmanın amacı özel sektörde, özellikle de özel sektördeki yatırımcılar arasında arazi tahribatının dünya için teşkil ettiği riske dair farkındalık yaratmaktır. Aynı zamanda da, artık “ATD Fonu” adı altında bir kamu-özel fonuyla da desteklenmesi gereken yeni bir yatırım alanı açan girişimci yatırım yöneticilerinin gayretlerinin altını çizmektedir.” ifadelerinin altını çizdi.

Mirova CEO’su Philippe Zaouati ise bu sözlere şunları ekledi, “Bundan onbeş yıl önce yenilenebilir enerji fonlarını, on yıl önce karbon fonlarını, beş yıl önceyse yeşil tahvil fonlarını açtıktan sonra, Mirova olarak şimdi de etki yatırımındaki bu yeni alana yönelmekten heyecan duyuyoruz. Hazırlanan rapora göre, bir kamu-özel fonu yeni bir varlık sınıfının oluşmasında ve yapılanmasında kritik ve katalizör niteliğinde bir rol oynayacaktır.” 

Rapor aşağıdaki noktalara dikkat çekti:

• Bugün dünya çapında toplam arazinin %25’i tahrip olmuştur.

• 100’den fazla ülke arazi ıslahı ve arazi tahribatının önlenmesi hedeflerini benimsemiştir.

• Girişimci yatırım yöneticileri ve proje geliştiricileri bugüne kadar dünyanın farklı yerlerindeki sürdürülebilir arazi kullanımı ve arazi tahribatının rehabilitasyonu projeleri için 7 milyar US$ toplamışlardır.

• Arazi tahribatının dengelenmesi hedefine ulaşabilmek için özel sektör finansmanının arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

 Pazar araştırmasının kapsamı ve amacı

Arazi tahribatının küresel çapta gittikçe artan etki alanı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında resmi olarak yerini almış olan Arazi Tahribatının Dengelenmesi hedefine 2030 yılına kadar ulaşılmasını zorunlu hale getirmektedir. Arazi Tahribatının Dengelenmesi hedefine ulaşılabilmesi için kamusal kaynaklar yeterli gelmeyeceğinden, kayda değer miktarda mali kaynağın seferber edilmesi gerekecektir. Özel yatırımcılardan uzun vadeli sermayeler sağlanarak, sağlam ve pazar-odaklı bir yatırım çerçevesi oluşturulabilir.

UNCCD Küresel Mekanizması yeterli finansman sağlamanın zorluğuna karşılık, Arazi Tahribatının Dengelenmesi Fonu adı altında, arazi tahribatının önlenmesi ve mücadelesine yönelik kâr getirecek girişimleri destekleyecek bağımsız bir kamu-özel ortaklığı yatırım fonu oluşturulmasını destekliyor.  Bu kapsamda Mirova 2015 yılında fon yapılandırma ortağı ve muhtemel fon yöneticisi olarak seçilmiştir.

Raporun temel amacı, doğal sermaye ve peyzaj yatırımlarını, doğayı korumaya yönelik kamu ve özel finansmanlarla birleştirme potansiyeli olan yeni bir pazarın başlıca özelliklerini ve dinamiklerini ortaya çıkarmaktır. Rapor bu bağlamda söz konusu meseleleri kısaca özetlemektedir. Çalışmanın temel unsurları aşağıdaki gibidir:

• Dünyadaki arazilerin mevcut durumunun kısaca belirtilmesi.

• Toplumun itici gücündeki olumlu değişimlerin ve sürdürülebilir arazi yönetimi ve arazi restorasyonu yatırımlarını destekleyen mevcut koşulların açıklanması.

• Hâlihazırda arazi tahribatına karşı girişimlere katkıda bulunan pazar aktörlerinin incelenmesi. 

• Yeni oluşmakta olan ATD pazarının başlıca fırsatlarının ve açıklarının özetlenmesi. 

Bunların yanısıra, 30’un üstünde proje geliştirici ve yatırım yöneticisiyle gerçekleştirilen pazar araştırması, yatırımlar karşısındaki mevcut engellerin ve ATD hedeflerine erişmeyi amaçlayan yatırımların dünya çapında yaygınlaştırılması için gereken koşulların da altını çizmektedir.

Rapor, son olarak, bu bulgular ışığında ATD Fonu’nun ATD pazarının gelişmesinde, ve dolayısıyla Küresel Mekanizma ile Mirova’nın 2030 yılına kadar dünya çapında Arazi Tahribatının Dengelenmesi hedefine ulaşılması için gerekli yüksek miktardaki özel sermayeyi harekete geçirme görevlerini başarmalarında oynayabileceği farklı rolleri ortaya koymaktadır.

Rapor özeti için tıklayınız

Raporun tam metni: 

http://www.global-mechanism.org/file/539/download?token=dceVyDfL