Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
ARAZİ TAHRİBATININ DENGELENMESİ (ATD) YUKARI SAKARYA PROJESİ

ATD hedeflerinin belirlenmesi, planlanması ve karar verme süreçlerine katkıda bulunulması için;  Yukarı Sakarya Havzasında ATD yaklaşımının uygulanması ve ardından ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasıdır. Özetle bu proje, ATD hedeflerini eylemlere çevirecek bir dönüşüm projesidir. 

 

 

 

 

 

Projeden beklenilen;

Öncelikle yeni bir kavram olan ATD ile ilgili, bilinçlendirme ve kapasite gelişimine katkıda bulunarak, ATD'nin uygulanması için gerekli alt yapıyı güçlendirmek,

Ülkenin mevcut arazi tahribatı durumu ve trendlerini tespit etmek. Mevcut duruma göre ATD hedefleri koymak,

Arazi tahribatının;

Olmadan önce önlenmesi

Azaltılması ve

Tahrip olanların iyileştirilmesi

yaklaşımı ile dengelenmesini sağlayacak bir arazi yönetim politikasının ve ATD izleme ve Karar Destek Sisteminin hayata geçirilip ülke geneline yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.  

ATD KDS ile 3 temel ATD göstergesi üzerinden, farklı arazi kullanımlarının getirdiği arazi tahribatı trendlerini göstermek mümkün olacaktır. Bu sayede karar vericiler, arazi tahribatının durumu hakkında bilgi sahibi olacak, bozulumun türüne göre uygun sürdürülebilir arazi yönetim (SAY) uygulamalarını tespit edecek ve çalışmalarını bu alanlara göre önceliklendirebileceklerdir.

ATD; restorasyon ve rehabilitasyon yaparken yerinde kalkındırmayı amaçlamaktadır. ATD'nin başarılması; SKA1: Yoksulluğa Son, SKA 2: Açlığa Son, SKA 6: Temiz Su Sıhhi koşullar, SKA 7: Erişilebilir ve  Temiz Enerji, SKA: 12 Sorumlu Tüketim ve Üretim, SKA:13  İklim Eylemi  gibi bir çok Kalkınma Hedefine katkı sağlayacaktır.