Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Tamamlanan AR-GE Projeleri

1.Kuraklık Ve Ekstrem Şartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti Ve Adaptasyonu Projesi

2.Humik Asit Yapiştirilmiş Klinoptilolit Madeninin Rüzgar Perdelerinde Kullanilabilecek Bazi Bitki Türleri Gelişimi Üzerine Etkisi Projesi

3.Yarı Kurak İklim Bölgesinde Farklı Sulama Seviyelerinde,   İki Biyogübre ve Mikoriza’nın Bazı Gelir Getirici Türler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Projesi (Ankara-Ayaş)

4.Yarı Kurak Yetişme Ortamında Farklı Toprak İşleme Metotlarında Toprak Nemi İzlenmesi Projesi 

5.Marjinal (Tuzlu-Alkali) Ve Rüzgar Erozyonundan Etkilenmiş Alanlarda Bazı Baklagil Ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Adaptasyonu Projesi

6.Oyuntu Erozyonuna Duyarlı Alanların Belirlenmesi (Aydın örneği) Projesi

7.Ahlat ve Alıç Genetik Kaynaklarının Korunması İri Meyveli ve Kuraklığa Dayanıklı Türlerin Tespiti Projeleri  

8.Burdur, Gediz ve Büyük Menderes Havzalarında Oyuntuların Oluşumu Ve Rehabilitasyonu Projesi