Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı
Erozyonla Mücadele  Şube Müdürlüğü  
Erozyon İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü  
Orman Dışı Alanlar Şube Müdürlüğü  
Kurak ve Yarı Kurak Alanlar Şube Müdürlüğü  

Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

1)Erozyonla mücadele plânı yapmak, yaptırmak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, erozyonla mücadele çalışmalarına proje bazında destek vermek.

2)Ulusal, bölgesel ve havza bazında erozyon haritalarını oluşturmak, erozyonu izlemek, alınacak tedbirler ile ilgili plân ve projeler geliştirmek, proje uygulamalarını izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve veri arşivi oluşturmak.

3)Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma yapmak, yeni projeler geliştirmek, model uygulamalar yapmak, yaptırmak.

4)Kurak ve yarı kurak alanların sürdürülebilir yönetimi, sürdürülebilir arazi kullanımı, arazi bozulumunun önlenmesi, iklim değişikliğine uyum konularında ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte araştırmalar yapmak, yaptırmak, destek sağlamak, sonuçlarını değerlendirmek, çözüm teklifleri geliştirmek.

5)Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.