Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
ULUSAL DİNAMİK RÜZGAR EROZYONU MODELİ VE İZLEME SİSTEMİ (UDREMİS)

ULUSAL DİNAMİK RÜZGAR EROZYONU MODELİ VE İZLEME SİSTEMİ (UDREMİS)

İklim değişikliği ile birlikte Türkiye’de rüzgâr erozyonunun şiddeti ve etkilediği alan miktarının artması beklenmektedir. Ülkemizde rüzgâr erozyona ait değerler ortalama erozyon miktarı olarak verilmekte ve rüzgâr erozyonunun konumsal dağılımı bilinmemekteydi. Genel Müdürlüğümüzce toprak-su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve etkin kullanımı kapsamında rüzgâr erozyonuna maruz alanları belirleyerek ulusal ölçekte rüzgâr erozyonunun izlenmesi ve değerlendirilmesi gayesiyle kapsamlı, dinamik ve güncellenebilir model tabanlı rüzgâr erozyonu izleme sistemi olan Ulusal Dinamik Rüzgâr Erozyonu Modeli İzleme Sistemi (UDREMİS) kurulmuştur.

UDREMİS, temelde iklim, toprak, bitki örtüsü ve arazi pürüzlülüğü faktörlerini kullanan “Yenilenmiş Rüzgâr Erozyonu Eşitliği” (Revised Wind Erosion Equation: RWEQ) yardımıyla gerekli hesaplamaları yapmaktadır. İklim, toprak ve bitki örtüsü faktörleri UDREMİS yazılımına bütünleşik hale getirilmiştir. Ulusal ölçekte rüzgâr erozyonunu tahmin etmek için üretilen “Rüzgâr Erozyonu Hassasiyet Haritası” ile rüzgâr erozyonuna hassas alanlar ortaya koyulmuştur.

Türkiye ölçeğinde rüzgâr erozyonu sonucu taşınan sediment miktarı ve rüzgâr erozyonunun etkilediği alanlara ait ilk tahmini sonuçlar başarıyla üretilmiştir. Yapılan mekânsal analizlere göre; Türkiye’de rüzgâr erozyonu potansiyeline sahip ( %0-6 eğimli alanlar) toplam alanın, %7.54’ünde çok şiddetli rüzgâr erozyonunun bulunduğu ve 1,2 milyon ha etkilediği belirlenmiştir.

Rüzgâr erozyonu sonucu taşınan sediment miktarı ve rüzgâr erozyonu potansiyeline sahip alanlar gerçeğe yakın bir şekilde ortaya konularak yıllara sâri izleme ve değerlendirmeleri yapılmaya devam etmektedir.