Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanlığı

 

Havza Plan ve Proje Şube Müdürlüğü  
Entegre Projeler Şube Müdürlüğü    
İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü    
Havza Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü  

Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

1)Toprağın korunması ve tabii kaynakların geliştirilmesi maksadıyla; havza bütünlüğü esas alınarak, entegre havza ıslahı plân ve projelerini yapmak, yaptırmak, uygulanmasını izlemek, bu faaliyetlere proje bazında destek sağlamak; bu iş ve işlemlerle ilgili politika ve stratejiler belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

2)Çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmaları için ülke genelinde ve havza bazında potansiyel çalışma alanlarını ve öncelikleri belirlemek.

3)Havzada yapılan faaliyetlerin çölleşme ve erozyona olan etkileri ile ilgili çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

4)Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili olarak uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi faaliyetlerini yürütmek, veri tabanı oluşturmak.

5)Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.