Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı

 

Çölleşme ile Mücadele  Şube Müdürlüğü  
Çölleşme İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü  
Uluslararası Süreçler ve Sözleşmeler Şube Müdürlüğü  
İkili ve Bölgesel İlişkiler Şube Müdürlüğü    

 Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

1)Genel Müdürlük görev alanına giren uluslararası sözleşmeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

2)Çölleşme ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde politika ve stratejiler hazırlamak, mevzuat geliştirmek.

3)Çölleşme, arazi-toprak bozulumu ve kuraklık ile ilgili ulusal, uluslararası kurum, kuruluş, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde, ülke içi ve dışında ortak projeler ve çalışmalar yürütmek.

4)Çölleşme ve iklim değişikliği etkilerini, arazi kullanım durumunu, bitki örtüsündeki değişimi ve karbon birikimini izlemek, değerlendirmek, raporlamak.

5)Görev alanı ile alâkalı konularda; ikili ve bölgesel ilişkileri takip etmek, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

6)Uluslararası toplantı, konferans, eğitim, seminer ve benzeri faaliyetleri düzenlemek ve koordinasyonunu sağlamak.

7)Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.