Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Devam Eden AR-GE Projeleri

1.Farklı Kapalılığa ve Arazi Kullanımına Sahip Orman Alanlarında RUSLE-C Katsayısının ve Erozyon Miktarının Belirlenmesi (Çamlıdere, Erdemli ve Kastamonu) Örneği

Arazi kullanımında meydana gelen değişimlerin toprak erozyonuna etkisinin belirlenmesi erozyonla mücadelede önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle bölgesel ve havza bazında arazi kullanımında meydana gelen değişimleri değerlendirmek erozyon miktarının tespiti için önem arz etmektedir. Bu bağlamda, proje sahaları 2013 yılında Ankara ilinde Sarıçam, 2014 yılında Mersin İlinde Kızılçam, 2019 yılında da Kastamonu İlinde Karaçam meşherlerinde araştırma alanları tesis edilmiştir.

Araştırma sahaları 2018 yılında üretilen Türkiye Su Erozyonu Haritasının alt parametrelerinen olan RUSLE-C parametresinin belirlenmesi ve farklı arazi kullanımına bağlı olarak meydana gelen erozyon miktarının belirlenmesi amacıyla veri sağlamaktadır. Ayrıca elde edilen verilerle Türkiye Su Erozyonu Haritasının proje alanları için validasyonunun yapılması hedeflenmektedir.

 

 

2.Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Rüzgâr Erozyonunu Önlemeye Yönelik Şeritlerin Tesis Edilmesi, Mera Alanlarında Biyokütlenin Artırılması ve Toprak Islahının Sağlanması Projesi (TİGEM-  Polatlı Tarım İşletmeleri Müdürlüğü Örneği)

Kuraklık ve çölleşme tehdidi altında olan bu tür sahalarda ivedilikle toprağın korunarak yerinde tutulması, toprak ıslahı, mera biyokütlesinin artırılması, arazi bozulumunun engellenmesi, kuraklıkla mücadele kapsamında çölleşme ve erozyonun önüne geçilmesi amacı ile ‘Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Rüzgâr Erozyonunu Önlemeye Yönelik Şeritlerin Tesis Edilmesi, Mera Alanlarında Biyokütlenin Artırılması ve Toprak Islahının Sağlanması Projesi’ ni öncelikle Orta Anadolu topraklarında başlatılması ve gelecek yıllarda diğer benzer özelliklere sahip alanlarda yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 

Proje sahasında başlangıç olarak 100 dekarlık bir pilot alan üzerinde,  ekstrem toprak ve iklim şartlarına uyum sağlayacak çalımsı ve otsu türlerden başta Atriplex (Dört kanatlı tuz çalısı)  ve Kohya (Bozkır otu) olmak üzere diğer adaptasyonu yüksek, yem değerleri olan türlerin dikim ve ekimi gerçekleştirilecektir. Bu sayede marjinal sahalarda toprak koruma ve toprak ıslahı sağlanırken aynı zamanda mera hayvancılığına yem kaynağı oluşturulacaktır.

 

3.Kırşehir İli Boztepe İlçesi Malya TİGEM arazisinde “ Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Çalımsı Türlerle Karbon Yutak Alanı Uygulama

Çölleşme, erozyonla ve İklim değişikliği ile mücadele etmek, topraklarımızın korunması, tabii kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi ve  iklim değişikliğinin etkileri sonucu tuzlu ve alkali toprakların rüzgârla verimli alanlara ve yerleşim alanlarına taşınmasının engellenmesi ,İklim değişikliğine bağlı olarak yiyecek ve barınma alanları daralan yaban hayvanlarının yiyecek ve barınma ihtiyaçları karşılanması ve Mera hayvancılığı ve arıcılığa katkı sağlanması amacıyla Kırşehir İli Boztepe İlçesi Malya TİGEM arazisinde  karbon yutak alanları oluşturulacaktır.

 

4.Karaman İli Ayrancı ilçesi Divle Köyü arazisinde “ Yeşil Kalkınma Hedefi ile Gelir Getirici ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Karbon Yutak Alanı Oluşturma Uygulama Projesi “  

Yeşil Kalkınma hedefi kapsamında gelir getirici ve iklim değişikliğine uyuma yönelik karbon yutak alanı oluşturmak amacıyla; Coğrafi İşaret almış olan Divle Obruk Peynirinin kalitesini artıran obruk ve çevresine doğa turizmine katkı sağlanması,  Divle köyünün etrafında köy peyzajına katkı sağlanması, Kırsal turizme ve arıcılığa katkı sağlanması amacıyla Karaman İli Ayrancı ilçesi Divle Köyü arazisinde karbon yutak alanları oluşturulacaktır.

 

5.’İklim Dostu Karbon Nötr Şehirler Kapsamında Yerleşim Yerlerindeki Mevcut Karbon Tutulum Envanterinin Ortaya Konulması Projesi”

 Proje kapsamında; yerleşim yerlerindeki mevcut karbon tutulum envanterlerinin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yöntemleri kullanılarak belirlenmesi ve raporlanması ile yerleşim yerlerinde ağaçlık alanların karbon tutma kapasitesinin   hesaplanarak raporlanması amaçlanmaktadır.