Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ;

Tabii kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde; çölleşme ve erozyonla mücadele konularında, strateji ve politikalar oluşturmak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, küresel çapta çölleşme ve erozyonla mücadele konularında, ülkemizin tecrübelerini diğer ülkelere aktarmak, uluslararası kuruluşlarla daha etkin işbirliği yapmak.

VİZYONUMUZ;

Bugünkü ve gelecek nesillerin; temel ihtiyaçlarının göz önüne alındığı, hayat kalitesinin artırıldığı, çölleşme ve erozyonu önlemeye yönelik akılcı yönetildiği, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının temine yönelik saygın ve öncü bir kurum olmaktır.