Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Yutak Alanlar Daire Başkanlığı
Yutak Alanlar Projelendirme Şube Müdürlüğü     
Yutak Alanlar Uygulama Şube Müdürlüğü