Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Etüt ve Proje Daire Başkanlığı
Araştırma ve Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü  
Çölleşme ve Erozyon Projeleri Şube Müdürlüğü   
Sel ve Çığ Projeleri Şube Müdürlüğü  
İş ve Fiyat Analiz Şube Müdürlüğü    
Heyelan ve Seyelan Şube Müdürlüğü  
Toprak, Etüt ve Envanter Şube Müdürlüğü  

Etüt ve Proje Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

1)Çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma, rehabilitasyon, kuraklık, sel, çığ, heyelan gibi konularda etüt, plân ve uygulama projeleri yapmak, yaptırmak, kurum ve kuruluşlara proje desteği sağlamak.

2)Üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile birlikte ekonomik, sosyal ve teknik araştırmalar yapmak, yaptırmak, destek sağlamak, sonuçlarını değerlendirmek, çözüm teklifleri geliştirmek ve yeni projeler üretmek.

3)Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda araştırma istasyonları ve deneme alanları kurmak.

4)Görev alanına giren konularda etüt, araştırma, iş tanımı, analiz ve birim fiyat tespiti yapmak, yaptırmak, uygulama esaslarını tespit etmek.

5)Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.