Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Çığ Kontrol Projeleri

Türkiye’de son 10 yıl içersinde çığ düşmesi olaylarında önemli bir artış gözlenmiştir. Bilimsel verilere göre 1950 yılından bu yana Türkiye’de, yerleşme yerlerini etkileyen, 389 çığ olayı yaşanmış ve bu olaylar nedeniyle 1039 kişi hayatını kaybetmiş, 268 kişi yaralanmış ve 5164 konut yıkılmış veya kullanılmaz hale gelmiştir. Çığdan etkilenen alanlardaki maddi kayıpları karşılayamayan insanların bölgeden göç etmesi de bir sosyal sonuçtur. Ekonomik açıdan bakıldığında ise, bölgede çığların verdiği hasarların kısa sürede telafi edilememesinin getirdiği zorluklar nedeni ile oluşan üretim ve iş gücü kayıpları giderek artmakta ve bazı bölgelerin turizm potansiyeli dahi dolaylı olarak etkilenmektedir. Türkiye’de çığ düşmeleri, kar yağışlarının yoğun olduğu Doğu ve Güney-Doğu Anadolu bölgeleriyle, Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde etkili olmaktadır. Çığ düşmesi tehlikesi ve önleyici veya zarar azaltıcı önlemlerin alınmasına yönelik proje düzenleme Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü' nün görevleri arasındadır. Bu amaçla Orman Genele Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar tarafından uygulanmak üzere ülkemizin muhtelif bölgelerinde çığ önleme projeleri yapmaktayız.