Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
ORTA ASYA VE TÜRKIYE’DE KURAK ALANLARINDA ENTEGRE DOĞAL KAYNAK YÖNETIMI PROJESI (CACILM-II)

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da sınır ötesi görülen kuraklık ve çölleşme tehdidine binaen, 2003 yılında Orta Asya Ülkeleri için Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Alt Bölgesel Eylem Programı hazırlanmıştır. Bu programa destek olmak amacıyla  2007-2011 yılları arasında "Orta Asya Ülkeleri Arazi Yönetimi Girişimi (CACILM-I)" projesinin ikinci fazı olarak CACILM II projesi uygulanmaya başlanmıştır. 

CACILM II kapsamındaki faaliyetler arasında çok ülkeli ortaklıklar ve bilgi alışverişi, yasal çerçeve iyileştirmeleri, çok sayıda alan uygulaması ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması yer aldı.

Takip eden proje CACILM II aşağıdakilere odaklanmaktadır;

       Entegre Doğal Kaynak Yönetimini teşvik etmek için çok ülkeli işbirliği ve ortaklıklar,

       Entegre Doğal Kaynaklar Yönetimi için dayanıklılığın politik, yasal ve kurumsal çerçevelere entegrasyonu,

       Kuraklığa eğilimli ve tuzlanmış üretim manzaralarında iklim dostu tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak.