Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projeleri

4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Seferberliği Kanunu çerçevesinde Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü(ÇEM), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü(DMKP),Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) arasında 12.03.2014 tarihinde protokol düzenlenmiştir. Protokol kapsamında; Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yapılan Arazi Toplulaştırma Projesinde ağaçlandırma yapılacak alanların planlanması, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce Uygulama Projeleri hazırlanması, Orman Genel Müdürlüğünce uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce av yaban hayatı konusunda teknik destek verilmesi şeklindedir.

 

Arazi toplulaştırması, çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin bir araya getirilerek daha düzenli parseller halinde birleştirilerek yeniden düzenlenmesidir.

 

Tarla kenarı ağaçlandırma projelerinde arazi toplulaştırma kapsamında toprak muhafaza çalışmaları ile ağaçlandırılan alanlarda yeşil bant oluşturarak, yerleşim yerleri yakınında eğlenme ve dinlenme yeri (rekreasyon) olarak kullanımını sağlamaktır.

 

Ayrıca yapılacak tarla kenarı ağaçlandırma projeleri ile hedeflenen

• Yeşil alan miktarının artırılması, 

• Tarım alanlarında karbon yutak alanları oluşturulması, 

• Erozyonla mücadele, 

• Yaban hayatının geliştirilmesi amacıyla ekolojik koridorlar oluşturmak,

• Toprak muhafazası,

• Koruyucu rüzgar perdeleri oluşturulması, 

• Gelir getirici türlerle ekonomiye ve kırsal kalkınmaya fayda sağlama,

• Zararlılarla biyolojik mücadele 

• Temiz yaşanabilir bir çevre oluşturulmasına katkı sağlamak,

• Doğa koruma ve ekolojik dengenin tesisini sağlayarak bozkır ortasında yeşil bir alan oluşturmaktır.