Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
TOPRAK ORGANİK KARBON MODELİ (TOK)

Türkiye topraklarının organik karbon miktarlarının belirlenmesi, izlenmesi ve toprak organik karbon haritasının güvenilir biçimde oluşturulması, 12. UNCCD Taraflar Konferansında ve Birlemiş Milletler Kalkınma Hedeflerindeki 15,3 maddesi gereğince sorumluluğumuz çerçevesindedir.

Arazi Tahribatının Dengelenmesi kriterlerinden biri olan toprak organik karbon miktarının belirlenmesi ve izlenmesine hizmet edecek Türkiye Toprak Organik Karbonu Modeli ve Haritalanması Projesi için TÜBİTAK, diğer kurumlar ve üniversite hocalarının uzman görüşleri çerçevesinde çeşitli toplantılar, çalıştaylar yapılmış bunun yanı sıra kaynak taraması tamamlanmıştır. Ülkenin tamamını kapsayan bu geniş ve kapsamlı çalışma için kurumlarla işbirliğine gerek duyulmuştur.

Bu bağlamda; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM), Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından çeşitli gayelerle araziden alınan toprak örneklerinin analiz değerlerinin toplanması için bir protokol imzalanmıştır. Bu minvalde, Türkiye'de Toprak Organik Karbon içeriğinin belirlenmesine yönelik mevcut durumun ortaya konması, toprak organik karbonu miktarının tespitine yönelik model oluşturulması ve izleme sisteminin geliştirilmesi içi TÜBİTAK ile işbirliği ve proje çalışmasına başlanılmıştır. Yapılacak proje ile topraktaki organik karbon miktarının benzerlik gösterebileceği alanlarla karbon birimleri oluşturulacak ve topraktaki Organik Karbon Miktarına Yönelik Tahminleme Modelinin Geliştirilmesi sonucunda Türkiye'de yeraltı ve yerüstü toprak organik karbonu tespit edilerek sisteme sağlanan verilerle belirli periyotlarda izlemesi yapılacak, Arazi Tahribatının Dengelenmesi için ülke hedeflerinin gerçekleşmesinde üretilen ve veritabanına kayıt edilen verilerin web üzerinden ilgili faydalanıcılara sunulmasına imkan sağlayacak ve sorumlu ve paydaş kuruluşların karar vericilerine karar-destek sağlayacaktır.