Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
TOPRAK ORGANİK KARBONU PROJESİ

Arazi tahribatının dengelenmesine yönelik belirlenen 3 küresel göstergeden (arazi örtüsü, arazi verimliliği, karbon stokları) biri olan Toprak Organik Karbonuna (TOK)ilişkin ülkemizin mevcut karbon stoğunun belirlenmesi, toprak organik karbon stoğunda yaşanan değişimin izlenmesi ve karbon stoğunun arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ile TÜBİTAK-BİLGEM arasında 5 Nisan 2017 tarihinde imzalanan ve 13.5ay sürecek olan "Toprak Organik Karbonu Projesi" kapsamında topraktaki organik karbon miktarının hesaplanmasına ve ülkemizin mevcut durumunun ortaya konmasına yönelik ayrıntılı çalışmalar yürütülmektedir. Tamamlanan ve devam eden İş Paketleri aşağıda sunulmuştur.