Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Ulusal Erozyon Değerlendirme Sisteminin Doğal Kaynak Planlama Çalışmaları İle Entegre Edilmesi Çalıştayı Sonuç Bildirgesi