Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Kum ve Toz Fırtınası Konusunda Bölgesel İşbirliği ve Deneyimlerin Paylaşımı

7-18 Aralık 2009 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 15. Taraflar Konferansında (COP 15) bazı Ortadoğu ülke temsilcileri, Çevre ve Orman Bakanımız ile  irtibat kurarak, meteoroloji, toz taşınımı, çölleşme ve erozyonla mücadele konularında işbirliği yapma teklifinde bulunmuşlardır. Bahse konu teklifler Bakanımız   tarafından değerlendirilmiş ve anılan konulara ilişkin olarak üst düzeyde bir toplantı yapılmasının faydalı olacağı mütalaa edilmiştir.

Bunu müteakip 28-29 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 1. Bakanlar Konferansı neticesinde Türkiye, İran, Irak ve Suriye tarafından 29 Nisan 2010 tarihinde “Ankara Deklarasyon”u imzalanmıştır. Bakanlar bu deklarasyonda çevre, hava kalitesinin yönetimi, meteoroloji ve çölleşmeyle mücadele, ormancılık, toprak ıslahı ve toprak erozyonunun kontrolü ile toz, kum, fırtına azaltımı konularında birlikte çalışılmasını, bilgi ve deneyimlerim paylaşılmasını kararlaştırdılar. 26-29 Eylül 2010 tarihlerinde Tahran’da “Çevre ve Meteoroloji Alanında İşbirliği” 2. Bakanlar Konferansı düzenlenmiştir. Bu toplantının neticesinde İran, Irak, Suriye, Katar ve Türkiye arasında “Çevre ve Meteoroloji Alanında İşbirliği Eylem Planı” imzalanmıştır. Bu çerçe- vede Geçici Sekreterya Tahran’da kurulmuştur.

Eylem planında özetle;

a-) Çevre

b-) Hava Kalitesi Yönetimi

c-) Meteoroloji

d-) Çölleşmeyle Mücadele, Ormancılık, Toprak Islahı ve Toprak

 

Erozyonunun Kontrolü ve Toz Pus Fırtınası Azatlımı konularında çalışma yapılması planlanmıştır.

Eylem Planı Kapsamında Yapılan Çalışmalar

22-26  Şubat  2011  tarihleri  arasında  İstanbul’da  7  ülkeden  (Irak,  İran,  Lübnan,  Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün ve İspanya) 17 uzman katılımı ile “Toz ve Kum Fırtınaları Tahmini, Meteorolojik Hizmetler, Erozyon Kontrol Teknikleri ve Ormancılık” konulu uluslararası eğitim gerçekleştirilmiştir.

İkinci çalıştay, “Meteoroloji, Toz Taşınımı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele” başlığı ile, 26-28 Kasım 2012 tarihleri arasında 17 ülkeden (Cezayir, Fas, Irak, Kırgızistan, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus ve Yemen Bahreyn, İran, Filistin, İspanya, Sudan, Tacikistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) toplam 28 yabancı temsilci katılımı ile Ankara’da gerçekleştirilmiş, Konya İli’nde arazi incelemelerinde bulunulmuştur.

28-31 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul’da 15 ülkeden 32 yabancı uzmanın katılımı ile “III. Uluslararası Meteoroloji, Toz Taşınımı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Çalıştayı tertip edilmiştir. Çalıştaya 13 ülkeden ( Suudi Arabistan, Umman, Lübnan, İran, Libya, Cezayir, Fas, Sudan, Yemen, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Ürdün) 30 katılımcı ve Sırbistan ve İspanya’dan birer eğitimci olmak üzere toplam 15 ülkeden 32 uzman iştirak etmiştir. Terkos Gölü-Durusu kumul ağaçlandırması yerinde incelenmiştir.

04 - 07 Ekim 2016 tarihleri arasında ülkemiz ev sahipliğinde; Çölleşme ile Mücadele Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Sekretaryası, Dünya Meteoroloji Teşkilatı, ve Birleşmiş Milletler Çevre Programının yanı sıra, 17 ülkeden (Çin, İran, Pakistan, İtalya, Çad, Moritanya, Somali, Cezayir,İspanya, Sudan, Mısır, Türkmenistan, Irak, Kuveyt, Afganistan, Suudi Arabistan ve Katar) ve Üniversitelerden içinde akademisyenlerin de bulunduğu 53 kişi ve 30 yabancı uzmanın iştirakiyle “Uluslar arası Kum ve Toz Fırtınaları Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştay; Kum ve Toz Fırtınaları (SDS) ile ilgili kilit konuların (SDS’in Özellikleri, SDS’in Erken Uyarıları,  Hassasiyet,  Dayanıklılık  ve  Azaltım,  Ülke  sunumlarına  dayanarak  iyi  uygulama örnekleri, SDS için Teknik kılavuzun takdimi, SDS’in küresel ekonomik etki değerlendirmesi ve SDS üzerine Bölgesel Araştırma Planı) tartışılması ve gözden geçirilmesine imkan sağlamıştır.

5. Uluslararası Toz ve Kum Fırtınaları Çalıştayı , 23 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da, 30 yabancı, 74 Türk akademisyen ve konusunda uzman kişilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

VI. Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları Çalıştayı 12-15  KASIM 2018 tarihinde;  Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün organizasyonları ve TİKA, WMO, UNCCD Sekretaryası ile UNEP’in destekleri ile 16 ülkeden 35 yabancı uzmanın katılımı ve üniversitelerimizden akademisyenlerinde içerisinde bulunduğu 87 kişinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.