Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Faaliyet Alanları İle İlgili Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Yayınları
Türkçe Adı İngilizce Adı Yayın yılı Link (Türkçe) Link (İngilizce)
         
FAO Yayın Kataloğu (İngilizce) FAO Publications Catalogue 2019   http://www.fao.org/3/ca6423en/ca6423en.pdf
Çölleşme ile Mücadele için Restorasyon Çalışmaları (İngilizce) Restoration in Action Against Desertification 2020   http://www.fao.org/3/ca6932en/CA6932EN.pdf
Küresel Değerlendirme Raporu: Kurak alanlarda ağaçlar, ormanlar ve arazi kullanımı (İngilizce) Trees, forests and land use in drylands: the first global assessment 2019   http://www.fao.org/3/ca7148en/CA7148EN.pdf
Sürdürülebilir Toprak Yönetimi Gönüllü Kılavuz İlkeleri  (Türkçe-İngilizce) Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management Türkçe: 2019, İngilizce: 2017 http://www.fao.org/3/i6874tr/I6874TR.pdf http://www.fao.org/3/i6874en/I6874EN.pdf
Türkiye'nin Biyoçeşitliliği: Genetik Kaynakların Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemlerine Katkısı (Türkçe-İngilizce) Biodiversity of Turkey: Contribution of Genetic Resources to Sustainable Agriculture and Food Systems 2019 http://www.fao.org/3/ca1517tr/ca1517tr.pdf http://www.fao.org/3/ca1517en/ca1517en.pdf
Kuzey Afrika ve Yakın Doğuda kuraklık karakteristikleri ve kuraklık yönetimi (İngilizce) Drought characteristics and management in North Africa and the Near East 2018   http://www.fao.org/3/CA0034EN/ca0034en.pdf
Koruyucu Tarım: Doğu Avrupa ve Orta Asya'da Bulunan Yayım Uzmanları ve Çiftçilere Yönelik Eğitim Kılavuzu (Türkçe-İngilizce) Conservation Agriculture Training guide for extension agents and farmers in Eastern Europe and Central Asia 2018 http://www.fao.org/3/i7154tr/I7154TR.pdf http://www.fao.org/3/i7154en/I7154EN.pdf
Toprak Organik Karbon Haritalaması, 2. Baskı (İngilizce) Soil Organic Carbon Mapping  2nd Edition 2018   http://www.fao.org/3/I8895EN/i8895en.pdf
Orta Asya ve Türkiye'de kuraklık karakteristikleri ve kuraklık yönetimi (İngilizce) Drought characteristics and management in Central Asia and Turkey 2017   http://www.fao.org/3/a-i6738e.pdf
FAO Karbon İzleme Aracı (EX-ACT) (İngilizce) EX-Ante Carbon-balance Tool (EX-ACT) 2017   http://www.fao.org/3/a-i8075e.pdf
Uygulamalı Çiftçi Okulları Kılavuz Dokumanı Farmer Field School Guidance Document 2016   http://www.fao.org/3/i5296e/i5296e.pdf
Dünya Toprak Kaynaklarının Durumu (Tüm Rapor) (İngilizce) Status of the World's Soil Resources – Main Report 2015   http://www.fao.org/3/a-i5199e.pdf
Toprak Kaynakları için Dünya Referans Sistemi (Türkçe-İngilizce) World reference base for soil resources 2006 Türkçe: 2013, İngilizce: 2006 http://www.fao.org/3/a0510tr/a0510tr.pdf http://www.fao.org/3/a-a0510e.pdf
Kum İstilasıyla Mücadele; Moritanya Örneği (İngilizce) Fighting sand encroachment: Lessons from Mauritania 2010   http://www.fao.org/3/i1488e/i1488e.pdf
Toprak Tanımlama Kılavuzu (Türkçe-İngilizce) Guidelines for Soil Description Türkçe: 2013, İngilizce: 2006 http://www.fao.org/3/a0541tr/a0541tr.pdf http://www.fao.org/3/a-a0541e.pdf
Kurak Alan Topraklarında Karbon Tutunumu (İngilizce) Carbon sequestration in dryland soils 2004   http://www.fao.org/3/a-y5738e.pdf