Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
YAYINLARIMIZ
YAYIN ADI DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN TARİHİ
Arazi Tahribatının Dengelenmesi Karar Destek Sistemi Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2023
Farklı Kapalılığa Sahip Sarıçam ve Kızılçam Meşcerelerinde RUSLE-C Parametresinin ve Sediment Miktarının Belirlenmesi Projesi Sonuç Raporu Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2023

Model Mera Uygulaması Sonuç Raporu 2023

Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2023
Yeşil Kalkınma Yolunda Karbon Nötr Şehirler Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2022
Kuraklık ve Ekstrem Şartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi (Kavak Türleri Örneği)  - SONUÇ ve DEĞERLENDİRME RAPORU 
KASIM - 2022 
Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2022
UNCCD COP15 Görev Raporu Kitabı Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2022
Doğal Alıç Projesi Sonuç Raporu Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2022
Yarı Kurak İklim Bölgesinde Farklı Sulama Seviyelerinde, İki Biyogübre ve Mikoriza'nın Bazı Gelir Getirici Türler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Projesi Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2022

Yarı Kurak Yetişme Ortamında Farklı Toprak İşleme Metotlarında Toprak Nemi İzlenmesi Projesi 

Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ VE İKLİM DOSTU TARIM PROJESİ.pdf

Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2021

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Faaliyetleri.pdf

Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2021
Marjinal (Tuzlu-Alkali) ve Rüzgâr Erozyonundan Etkilenmiş Alanlarda
Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Adaptasyonu Projesi
Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2021
ÇÖLLESME İLE MÜCADELE ULUSAL STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI .pdf Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2020x
Su Erozyonu İl İstatistikleri Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2020x
KIRSEHIR Tuzlu Alkali Sonuc Raporu .pdf Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2019
AHLAT SONUC RAPORU.pdf Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2019x
Çöllerin Islahı ve Üretime Sokulması Çalışmalarında Uygulanan Teknikler ve Elde Edilen Deneyimler.pdf Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2019x
Türkiye Su Erozyonu Atlası.pdf Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2019x
Türkiye Su Erozyonu Haritası (resim).jpg Erozyon kontrolü Daire Başkanlığı 2019
Çölleşme İle Mücadele İlerleme Raporu.pdf Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2019x
Çölleşme İle Mücadele İlerleme Raporu Özet.pdf Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2019
Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi (DEMİS) Teknik Özet Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2018
Toprak Organik Karbonu Projesi Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2018
Yarı Kurak Yetiştirme Ortamında Farklı Toprak İşleme Metotlarında Toprak Nemi İzlenmesi Projesi Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2018
Ulusal Dinamik Rüzgar Erozyonu Modeli ve İzleme Sistemi (UDREMİS) Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2018
Toprak Bilgi Sistemi (Ing) Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanlığı 2018
Toprak Bilgi Sistemi (TBS) Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanlığı 2018
BATI Akdeniz Havzası Denizli İli Çameli İlçesi Karafanfilli Çayı Mikrohavzası Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanlığı 2018x
Orta Asya Ve Kafkaslardaki Havza Geliştirme Projelerinin Mikro Havza Düzeyinde Katılımcı Planlanması Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanlığı 2018
Türkiye’de Havza Rehabilitasyon Projeleri Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanlığı 2018
Konya Kapalı Havzası Karaman İli Ayrancı İlçesi Başlamışlı-Kocadere Mikro Havzası Entegre Mikro Havza Projesi Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanlığı 2018x
Çölleşme ile Mücadele 2016 İlerleme Raporu Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2018
Çölleşme ile Mücadele 2016 İlerleme Raporu Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2018
Türkiye Çölleşme Modeli Teknik Özet Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2018

 

Parlamenterler El Kitabı Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
FAO Kurak Alan Rehberi (İng.) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
17 Haziran Sergi Katalog Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
17 Haziran Sergi Katalog (İng.) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
Afrika Bilgi Notu Broşür Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
AG COP 13 Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
AG İlerleme Raporu Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
ATD Hedef Belirleme Broşür Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
ATD Hedef Belirleme Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
ATD Yuksek Seviye Hedef Broşür Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
ATD Yuksek Seviye Hedef Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
Çölleşme ile Mücadele Faliyet Broşür Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
Çölleşme ile Mücadele Faliyet Broşür (Çin.) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
Çölleşme Broşür Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
Çölleşme Broşür (Çin.) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
Degerlendirme Raporu Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
Eğitim Afişi Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
Faaliyet Broşürü (İng.) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
FAO Broşür Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
LDN Panel Session (İng.) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
Yeşil Bir Gelecek (Çin.) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
Çığ Kontrolü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı 2017
Haymana Çalıştay Kitapçık Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2017
Murat Havzası Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanlığı 2017
Ormancılık ve Su Şurası Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
Taşlıdere Değerlendirme Projesi Etüt ve Proje Daire Başkanlığı 2017
Taşlıdere Havzası Heyelan Haritası Etüt ve Proje Daire Başkanlığı 2017
ATD Afiş (İng.) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
ATD Afiş (Çince) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
Greenbelt Afforestation (Afiş) (İng.) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
COP 12 (Afiş) (İng.) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2017
Erozyon Afiş (İng.) Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2017
Fidan Afiş (İng.) Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2017
Heyelan Afiş (İng.) Etüt ve Proje Daire Başkanlığı 2017
Murat Havzası (İng.) Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanlığı 2017x
Orman Varlık (İng.) Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2017
Ağrı Sel Kontrolü (İng.) Etüt ve Proje Daire Başkanlığı 2017
Sel Kontrolü Afiş (İng.) Etüt ve Proje Daire Başkanlığı 2017
Türkiye Ormancılarının Akademisyen ve Uygulamacı Birlikteliği İle

Gerçekleştirdiği Özgün Bir Başarının Öyküsü

 

Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2017x

 

Afrika Dosyası Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
Afrika Dosyası (İng.) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
Afrika Dosyası (Fra.) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
Ankara Girişimi Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
Ankara Girişimi (İng.) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
COP 12 Eylem Planı Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
COP 12 Eylem Planı (İng.) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
COP 12 Broşür Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
COP 12 Broşür (İng.) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
Gediz Havzası Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanlığı 2016
Gediz Havzası (İng.) Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanlığı 2016
UNCCD Kare Broşür Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
Arazi Bozunumunun Dengelenmesi (LDN) Broşür Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
ÇEM Strateji Eylem Broşürü Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
ÇEM Strateji Eylem Broşürü (İng.) Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
Yeşil Bir Gelecek Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2016
Yeşil Bir Gelecek (İng.) Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2016
Yeşil Bir Gelecek (Fra.) Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2016
AR-GE Broşür Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2016
Burdur Raporu Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2016
ÇEM Bütçe 2016 ÇEM Genel Müdürlüğü 2016x
ÇEM Faaliyet 2016 ÇEM Genel Müdürlüğü 2016
COP 12 Genel Kitap Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
COP 12 Yan Etkinlik Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016x
COP 12 Alt Kurul Organizasyon Kitabı Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016x
COP 12 Kararları Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
Doğu Karadeniz Heyelanları   2016
Erozyon Kontrolü Çalışmaları Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2016
FAO Rehberi Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
Heyelanlar Etüt ve proje Daire Başkanlığı 2016
Konya Raporu Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2016
Parlamenterler El Kitabı Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlığı 2016
Sağdıç Sel Kontrol Çalışmaları   2016
Taşlıdere Havzası Heyelan Duyarlılık Haritası Etüt ve Proje Daire Başkanlığı 2016
Ulusal Heyelan Sempozyumu - Tebliğler Etüt ve Proje Daire Başkanlığı 2016
Yağış Aşındırması Kitap Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı 2016

 

ARŞİV YAYINLARIMIZ

AGACLANDIRMA BROS TR MAIL    
EROZYON CALISMA TR MAIL    
SEL BROSUR TR MAIL    
AGACLANDIRMA BROS TR MAIL (1)    
AGACLANDIRMA BROS ING MAIL    
..    
..    
SEL CALISMA BROS TR MAIL (1)