Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
ÇÖLLEŞME BELGELERİ
   
BRIDGES Broşür (İng) PDF  
BRİDGES Broşür (Çeviri) DOC  
Parlamenterler El Kitabı PDF  
FAO Kurak Alan Rehberi DOC  
FAO Kurak Alan Rehberi (İng.) PDF  
17 Haziran Sergi Katalog PDF  
17 Haziran Sergi Katalog (İng.) PDF  
Afrika Bilgi Notu Broşür PDF  
AG COP 13 PDF  
AG İlerleme Raporu PDF  
ATD Hedef Belirleme Broşür PDF  
ATD Hedef Belirleme PDF  
ATD Yuksek Seviye Hedef Broşür PDF  
ATD Yuksek Seviye Hedef PDF  
ÇİM Faliyet Broşür PDF  
ÇİM Faliyet Broşür (Çince) PDF  
Çölleşme Broşür PDF  
Çölleşme Broşür (Çince) PDF  
Degerlendirme Raporu PDF  
Eğitim Afiş PDF  
Faaliyet Broşürü (İng.) PDF  
FAO Broşür PDF  
LDN Panel Session PDF  
Yeşil Bir Gelecek (Çince) PDF  
     

 

 

ARŞİV

Sayfa01    
Parlamenterler Eylemi Rehberi Ekim 10, 2017  
Kurak Alanlar Rehberi Ekim 09, 2017  
ARAZİ BOZULUMUNUN DENGELENMESİ Eylül 29, 2016  
Ankara Initiative Eylül 29, 2016  
DLDD AFRICA Eylül 29, 2016  
DDTS Afrique Eylül 29, 2016  
ÇABUK AFRİKA Eylül 29, 2016  
NATIONAL STRATEGY AND ACTION PLAN TO COMBAT DESERTIFICATION Eylül 29, 2016  
ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ULUSAL STRATEJİSİ Eylül 29, 2016  

 

 

Sayfa02    
UNCCD COP 12 2015 ANKARA Eylül 29, 2016x  
UNCCD COP BÜRO DÖNEM BAŞKANLIĞI VE ANKARA GİRİŞİMİ EYLEM PLANI Eylül 29, 2016  
Türkiye Yağışlarının Özellikleri ve YETKE R Faktörü Eylül 29, 2016x  
BURDUR Çalışma Raporu Eylül 29, 2016x  
TÜRKİYE ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE FAALİYETLERİ Eylül 29, 2016x  
ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ULUSAL STRATEJİSİ Eylül 29, 2016  
ÇÖLLEŞME TERİMLER SÖZLÜĞÜ Eylül 29, 2016  
Desertification and Erosion in Turkey Eylül 29, 2016  
Türkiyede Çölleşme ve Erozyon Eylül 29, 2016  

 

 

Sayfa03    
DLDD Eylül 29, 2016  
Combating Desertification Eylül 29, 2016  
DECLARATION Eylül 29, 2016  
ÇABUK Nijer TR Eylül 29, 2016  
UNCCD COP10 Eylül 29, 2016x  
CRİC 13 : 25-27 Mart 2015 tarihinde Bonn’da gerçekleşen Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin 13.cü Oturumuna ait Rapor Haziran 12, 2015  
COP11 Kararları -Türkçe Ocak 28, 2015  
UNCCD COP 10

UNCCD COP 10 Hazırlık Toplantısı 12-14 Eylül 2011- Bonn / Almanya ve 

UNCCD COP 10 10-21 Ekim 2011Changwon/Güney Kore

 
Temmuz 24, 2013x  
Sözleşmeler Mayıs 23, 2013 Sözleşmeler  
ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ (UNCCD) TR  
ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ (UNCCD) ENG  
BİYOÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ (CBD) TR  
BİYOÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ (CBD) ENG  
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (UNFCCC) TR  
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (UNFCCC) ENG  
     

 


 

Sayfa04    
Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi Mayıs 03, 2013  
Çölleşme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı Mayıs 03, 2013   
Çölleşme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı TR  
Çölleşme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı ENG  
     
UNCCD ile İlişkiler Mart 08, 2013  
    TARAFLAR KONFERANSLARI    
    COP 1    
    COP 2    
    COP 3    
    COP 3 Görev Raporu    
    COP 4    
    COP 5     
    COP 5 Görev Raporu    
    COP 6    
    COP 6 Hazırlık Toplantısı Raporu    
    COP 6 Görev Raporu    
    COP 6 İtalya ile Yapılan Görüşme    
    COP 6 Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in Konuşması    
    COP 6 Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in KonuşmasI(Türkçe)    
    COP 7    
    COP 8    
    COP 9    
    COP 10    
    COP 11    
     
Çölleşme İzleme Bilgi Notları Şubat 18, 2013 ZİPx  
BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 10 Yıllık Stratejik Plan Aralık 25, 2012 PDF  
Ulusal Eylem Programı Kapsamında Haziran 2011... Aralık 25, 2012 PDF  
Ulusal Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu Sonuç Bildirisi Aralık 25, 2012 PDF  
COP 10 Kararları Aralık 25, 2012 RAR  
Sözleşmeler Aralık 25, 2012 Sözleşmeler  
    ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ (UNCCD) TR  
    ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ (UNCCD) ENG  
    BİYOÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ (CBD) TR  
    BİYOÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ (CBD) ENG  
    İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (UNFCCC) TR  
    İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (UNFCCC) ENG  
     

 

 


 

Sayfa05    
Yurt Dışı Görev Raporu Aralık 25, 2012 Yurt Dışı Görev Raporu  
Ek IV için Onuncu Taraflar Toplantısı ( Cop 10 ) Hazırlık Bölgesel Toplantısı Aralık 25, 2012 Çölleşme Görev Raporu  
13-18 Haziran Uluslararası Çalıştay Aralık 18, 2012 13-18 Haziran Uluslararası Çalıştay  
    Combating Desertification    
    Sivil Toplum Kuruluşlarının Çölleşme İle Mücadele Deklerasyonu    
    Declaration of Civil Society Organisations TO COMBAT DESERTIFICATION    
    Declaration of Civil Society Organisations TO COMBAT DESERTIFICATION    
     
En İyi Uygulamalar (Ağaçlandırma) Aralık 18, 2012 En İyi Uygulamalar (Ağaçlandırma)  
AGACLANDIRMAxTR TR  
AGACLANDIRMAxING ENG  
AGACLANDIRMAxFRAN FRA  
AGMxAgaclandirmaxRUS RUSS  
AGMxAgaclandirmaxARAP ARABİC  
AGACLANDIRMAxISP ESP  
     
En İyi Uygulamalar (Erozyon) Aralık 18, 2012 En İyi Uygulamalar (Erozyon)  
EROZYONxTR TR  
EROZYONxING ENG  
EROZYONxFRAN FRA  
AGMxErozyonxRUS RUSS  
AGMxErozyonxARAP ARABİC  
EROZYONxISP ESP  
     
En İyi Uygulamalar (Fidan) Aralık 18, 2012 En İyi Uygulamalar (Fidan)  
FIDANxTR TR  
FIDANxING ENG  
FIDANxFRAN FRA  
AGMxOzelxAgacxRUS RUSS  
AGMxFidanxARAP ARABİC  
FIDANxISP ESP  
     
     
En İyi Uygulamalar (Havza) Aralık 18, 2012 En İyi Uygulamalar (Havza)  
HAVZAxTR TR  
HAVZAxING ENG  
HAVZAxFRAN FRA  
AGMxHavzaxRUS RUSS  
AGMxHavzaxARAP ARABİC  
HAVZAxISP ESP  
     
     
En İyi Uygulamalar (Rehabilitasyon) Aralık 18, 2012 En İyi Uygulamalar (Rehabilitasyon)  
REHABILITASYONxTR TR  
REHABILITASYONxING ENG  
REHABILITASYONxFRAN FRA  
AGMxRehabilitasyonxRUS RUSS  
AGMxRehabilitasyonxARAP ARABİC  
REHABILITASYONxISP ESP  
     
En İyi Uygulamalar ( Rüzgar ) Aralık 18, 2012 En İyi Uygulamalar ( Rüzgar )  
RUZGARxTR TR  
RUZGARxING ENG  
RUZGARxFRAN FRA  
AGMxRuzgarxRUS RUSS  
AGMxRuzgarxARAP ARABİC  
RUZGARxISP ESP  
     
     
     

 

 


 

Sayfa06    
Capacity Building in Combat Desertification and Sustainable Land Management in Niger CONCEPT NOTE Kasım 12, 2012 Çölleşme Bilgi Notu  
Building Capacity and Combating Desertification in Eritrea CONCEPT PROJECT Kasım 12, 2012 Çölleşme Bilgi Notu  
Rehabilitation of Natural Resources and Rural Development Kasım 12, 2012 Çölleşme Bilgi Notu  
Drought and Desertification Control in Sudan CONCEPT PROJECT Kasım 12, 2012 Çölleşme Bilgi Notu  
Çölleşme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı  

Mayıs 03, 2012 


 

 
    Çölleşme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı TR  
    Çölleşme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı ENG