Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
ETÜT VE PROJE BELGELERİ
   
BİRİM FİYATLAR    
2023 Yılı Birim Fiyatları Güncelleme XLS
2023 Yılı Birim Fiyatları XLS
2022 Yılı Birim Fiyatları Güncelleme XLS
2022 Yılı Birim Fiyatları XLS
2021 Yılı Birim Fiyatları XLS  
2020 Yılı Birim Fiyatları XLS  
2019 Yılı Birim Fiyatları XLS  
2018 Yılı Birim Fiyatları XLS  
2017 Yılı Birim Fiyatları XLS  
2016 Yılı Birim Fiyatları XLS  
2015 Yılı Birim Fiyatları XLS  
2014 Yılı Birim Fiyatları XLS  
2013 Yılı Birim Fiyatları XLS  
2012 Yılı Birim Fiyatları XLS  
2011 Yılı Birim Fiyatları XLS  
2010 Yılı Birim Fiyatları XLS  
2009 Yılı Birim Fiyatları XLS  
2008 Yılı Birim Fiyatları XLS  
2007 Yılı Birim Fiyatları XLS  
     
TEKNİK ŞARTNAMELER    
Sel Kontrol Projesi Teknik Şartnamesi DOC  
Çığ Kontrol Projesi Teknik Şartnameleri ZİP  
Baraj Yeşil Kuşak Şartnamesi DOC  
Etüt Proje Diğer Teknik Şartnameler ZİPx  
     
PROJE DİSPOZİSYONLARI    
Sel Kontrol Proje Yapım Dispozisyonu DOC  
Çığ Kontrol Proje Yapım Dizpozisyonu ZİP  
Heyelan Dizpozisyonu DOC  
Tarla ve Yol Kenarı Dizpozisyonu DOC  
Etüt Proje Diğer Dispozisyonlar ZİP  
Baraj Dizpozisyonu DOC  
Ekler ZİP  
     
HARİTALAR  
Haritalar  
PROTOKOLLER    
Genel Müdürlüğümüz Protokolleri ZİP  
İlgili Protokoller ZİP  
     
TEKNİK ÇİZİMLER    
Oyuntularda Yapılan Çalışmalar    
1. Kuru Duvar Eşik JPG  
2. Miks Eşik JPG  
3. Kutu Gabion RAR  
4. Kafes tel Eşik-Geosentetik Eşik RAR  
5. Ahşap Eşik RAR  
6. Örme Canlı Eşik JPG  
7. Çalı Demetli Canlı Eşik JPG  
8. Çalı Demetli Toprak Sedde JPG  
Yamaçlarda Yapılan Çalışmalar    
1. Merror Tipi Teras JPG  
2. Buror Tipi Teras RAR  
3. Örümcek Ekskavatörle Teras JPG  
4. İşçi ile Teras JPG  
5. Çalı Demetli Teras JPG  
6. Kayor Teras RAR  
7. Hendekli Çukur (Şuror) JPG  
8. Geosentetik Hücre JPG  
9. Serme Geosentetik JPG  
10.Geosentetik Çit RAR  
11.Kafes Tel Çit RAR  
12.Örme Çit JPG  
13.Taş Kordon RAR  
14.Çevirme Hendeği RAR  
15.Taşpere Kullanımı JPG  
?Koruma Çalışmaları    
1. Dikenli Tel Çit İhata JPG  
2. Beton Direkli Kafes Tel Çit İhata JPG  
3. Beton Direkli Dikenli Tel Çit İhata JPG